Metašamanismus v podání učení dona Juana

07.01.11, 14:06

"Ačkoli jsem vždycky věřil, že knihy Carlose Castanedy jsou výmysly postavené v základu z Východních nauk s velkým podílem imaginace autora, a v žádném případě nauky připisované Don Juanu Matusi nejsou naukou o Prvotním stavu, tak jelikož tvrdí, že učedníka vedou jak za cestu vidění běžných lidských bytostí, tak i za cestu vidění 'čarodějnice'/šamana, znamená to, že v případě, že se nejedná o výmysly Carlose Castanedy, mohou tyto nauky pocházet z autentické metašamanské tradice."
— Elias Capriles, v článku Beyond Mind III: Further Steps to a Metatranspersonal Philosophy and Psychology, International Journal of Transpersonal Studies, 28(2), 2009, s. 34


(Pozn.:
— Za "šamanismus" Capriles považuje tradici, kde šaman věří, že svět duchů či vize, které zažívá, je "ten skutečný svět", zatímco ta běžná realita je jeho nějakým nedokonalým odrazem či přímo iluzí.
— "Metašamanská tradice" překračuje i tento náhled a považuje všechny zkušenosti, ať ty odehrávající ze za běžného stavu vědomí, tak i ty, odehrávající se za rozšířeného stavu vědomí, za pouhé odrazy v zrcadle, které se nesmí zaměnit za zrcadlo samotné. Podrobněji o tom autor hovoří v článku Science, shamanism and metashamanism.)