Trpící buddhové v novém věku

28.07.2010, 01:24 | Mimo mísu

Jak je možné, že tu máme Nový Věk a stále tu někdo trpí. Nový věk je přece o sluníčkově zářivé vesmírné energii, duchovních průvodcích, záměrných zrozeních, radostné smrti a devíti vrstvách aury, a v tom všem přeci není místo pro nějaké utrpení.

Buddhistický koncept utrpení je mimořádně ošidným konceptem. Velkým rizikem je, že jedinec, který vlastně až tak moc netrpí, si jen začne uvědomovat, jak vlastně moc trpí a jak potřebuje z toho všeho utrpení utéct. To je sice zdánlivě báječná motivace pro duchovní praxi, otázkou však je, jestli duchovní praxe vykonávaná "pro rychlé zbavení se utrpení, abych se zase měl dobře" vůbec někam může vést, pokud stále zůstává v mysli představa o jakémsi existujícím utrpení. Jelikož bytost hledající osvobození patrně ještě neví, že již vlastně je svobodná, vždy byla a nikdy nebude jinak, se může v rámci té vší snahy se z toho utrpení dostat někam pryč do něj místo toho jen víc a víc namotávat.

A co na to Nový Věk? Zapomeňte na utrpení. Je tu duchovní vzestup a vy jste u toho! Úžasná podívaná! A že "zůstáváme v plusu" aniž bychom si ty mínusy připouštěli? Nikoliv! Mínusy zmizely rozpuštěním se ve vnitřním tichu. A i kdyby ne... proč si je ještě přivolávat? Však ony stejně samy přijdou, pokud někde něco zanedbáme, tak proč si to ještě připomínat a vytvářet v mysli potenciál k tomu, aby se to mohlo uskutečnit.

Nauka Nového Věku je podstatně bezpečnější než nauka buddhismu. Nesprávným pochopením pravdy o utrpení a mylnou identifikací se s touto skutečností se může prožívaná strast jen dál znásobit a tím víc zkomplikovat možnost se z toho vysvobodit. Sluníčkový přístup k čemukoli včetně smrti a zapomenutí na všechny dosavadní problémy má proti tomu jen jednu chybu - je až podezřele moc světlý a čistý na to, aby to byla pravda. Ale to je jenom produkt mysli, která ještě pořád hledá za vším nějaký ten stín. Když takovou mysl eliminujeme, stává se sluníčková nauka o sluníčkovém královstvím božím na zemi skutečností.

Četlo: 9491
pridej.cz

Komentáře#


1. Pavel S.# | 28.07.10, 22:14 | pavel.sobek#gmail.com

\"Nový věk\"? Jak jsi na to přišel? Utrpení není vůbec žádným buddhistickým (ošidným) konceptem, ale zcela jasnou zkušeností lidí (nejen v rámci \"buddhismu\"), zkušensotí toho, že ZDE, ve světě cítících bytostí nelze dosáhnout trvalého štěstí - a je jasně řečeno z jakého důvodu karmy - a vše dříve či později nabývá rysu utrpení - nenaplnění, zániku, neuskutečnění, bolesti - zrození/život/ smrt.
Z utrpení se neutíká! - utrpení je uvědoměno, a vede toho, kdo to jasně rozpozná, na Cestu z utrpení (viz. 4 vznešené pravdy Buddhy Š.). Myslet si, že cesta z utrpení je útěkem, to je žalostné nepochopení. Není kam utéci, je ale CO si uvědomit, z Čeho vyvodit závěry, a od čeho se odrazit na Cestu k vyvsvobození. Pokud by tomu tak nebylo, neměly by slova a nauka Buddhy valné ceny.

Ad. další vývody - o sluníčkovém věku - Sluníčkové postoje nejsou nauka, která vede k osvobození, ale pouze snad tím co zpříjemňuje a krátkodobě prosvětluje někomu sanmsáru. Jakobychom tvrdili, že skvělá párty nám pomůže k lepšímu životu.
\"Zapomenutí na všechny dosavadní problémy\" je něco, co by dle nauky připomínání pomíjivosti Guru Padmasambhavou - vedlo přímo do nekončícího koloběhu samsáry! :-)


2. Pavel S.# | 28.07.10, 22:15 | pavel.sobek#gmail.com

\"Nový věk\"? Jak jsi na to přišel? Utrpení není vůbec žádným buddhistickým (ošidným) konceptem, ale zcela jasnou zkušeností lidí (nejen v rámci \"buddhismu\"), zkušensotí toho, že ZDE, ve světě cítících bytostí nelze dosáhnout trvalého štěstí - a je jasně řečeno z jakého důvodu karmy - a vše dříve či později nabývá rysu utrpení - nenaplnění, zániku, neuskutečnění, bolesti - zrození/život/ smrt.
Z utrpení se neutíká! - utrpení je uvědoměno, a vede toho, kdo to jasně rozpozná, na Cestu z utrpení (viz. 4 vznešené pravdy Buddhy Š.). Myslet si, že cesta z utrpení je útěkem, to je žalostné nepochopení. Není kam utéci, je ale CO si uvědomit, z Čeho vyvodit závěry, a od čeho se odrazit na Cestu k vyvsvobození. Pokud by tomu tak nebylo, neměly by slova a nauka Buddhy valné ceny.

Ad. další vývody - o sluníčkovém věku - Sluníčkové postoje nejsou nauka, která vede k osvobození, ale pouze snad tím co zpříjemňuje a krátkodobě prosvětluje někomu sanmsáru. Jakobychom tvrdili, že skvělá párty nám pomůže k lepšímu životu.
\"Zapomenutí na všechny dosavadní problémy\" je něco, co by dle nauky připomínání pomíjivosti Guru Padmasambhavou - vedlo přímo do nekončícího koloběhu samsáry! :-)


3. Brozkeff# | 29.07.10, 03:13

Ano,

tuto filosofickou strukturu uvažování znám, nicméně její "emancipační potenciál" je skutečně emancipační pouze tehdy, je-li to správně pojímáno. Poukazuji na ten jev, že výklad pro jednoho emancipační může být pro druhého, který je v nějaké špatné kondici, spíše uvězňující.

"Vychvalování" New Age přístupu v textu je tak trochu ironické, byť z jedné poloviny ho myslím vážně.
Společným jmenovatelem nauk patřících do tohoto segmentu je pojetí, že smyslem duchovní praxe je "pozvedat se duchovně vzhůru" - což ale zpravidla je to na co odkazuješ - tedy vyšplhání se možná až na samý vrchol samsáry (zvětšení malé špinavé klece na velkou zlatou klec), kde už bytost zkysne, protože to tam je blažené atd., (ale stále nestálé, a líla jede dál)...

Můžeme si dovolit říct, že relativně je jaksi lepší pobývat v dobrých (příjemných) duševních stavech než ve špatných duševních stavech? Pro většinu psychologických přístupů Západu jistojistě ano. Nicméně, právě ty prožitky intenzivního utrpení mohou vést a taky vedou k tomu tak důležitému osobnímu vhledu do charakteru bytí a tedy potenciálně k probuzení zájmu to "řešit"...

Zničení materialistického světonázoru a rozbití bezpečné kotvy upínání se ke (zdánlivé) stabilitě hmotného světa centrovaného zejména do inkarnace ve fyzickém těle přináší riziko duševní nestability a třeba i vážnějších problémů, než kdyby se bytost na "duchovní cestu" vůbec nevydala: zintenzivněný "bioenergetický tok" např. vlivem dechových a vizualizačních cvičení stimuluje schopnost mysli manifestovat mnohem živěji a přesvědčivěji rozličné vize - a pokud je přestávám vnímat jen jako epifenomén, ale uvíznu v tom, že začnu přijímat jejich platnost jako absolutní (což při nedostatečně rozvinutém "vnitřním tichu" - stabilitě nazírat jevy z prázdnoty - není fakt žádný problém, celý fenomén badtripů na psychedelikách je tomu perfektní ukázkou), je to vážný problém, protože intenzivněji rozjetá mysl, s jejímiž obsahy se identifikuji, mě snázeji přivede do velice skutečně vypadajících pekelných aj. světů, v nichž je touto živostí pravděpodobnější se zacyklit a zasekat.

I kdyby snad všechny nauky vedly k tomu stejnému (což ale patrně neplatí), jsou tu některé, které jsou méně rizikové, že dojde k pádu do nějakých úplných pekel, a pak ty více rizikové. Připadá mi to analogické různým druhům investování, kde potenciál vyššího výnosu je vykoupen vyšším rizikem ztráty hodnoty investice.

Příklad. Západní filosofie: adept se stane buď filosofem nebo filozofujícím. Filosofem budiž prohlášen ten, který prostřednictvím této cesty dojde k "zasvěcení". Filozofujícím pak budiž označen ten, který jen plká, ale zasvěcení nedosáhl. Do filozofického časopisu se patrně snáze dostane rétoricky zdatný filozofující, než bytostný filosof se zasvěcením. Podobně kariéru ve vrcholné politice skoro se zdá udělá u nás zatím spíš ten, který se naučí být správně slizký a pružně dle potřeb umenší své "svědomí" či cit pro správnost a etiku.


4. Brozkeff# | 29.07.10, 03:55
Tenzin Wangyal: Léčení formou, energií a světlem

"Stejně jako v mnoha jiných šamanských kulturách i v tibetské tradici najdeme pojem 'ztráta duše'. Jedná se o nevyváženost elementů, která je mnohem intenzivnější než nerovnováha, kterou běžně ve svém životě prožíváme (...)
Sútry, tantry a šamanské rituály obsahují praxe, které nás propojují s pozitivními vlastnostmi mysli. Nejde však pouze o to, abychom měli příjemné zážitky, ale o propojení s hlubšími úrovněmi nás samých. Ačkoli ve skutečnosti usilujeme o překročení dualistického rozdělování na pozitivní a negativní, než toho však budeme schopni, tyto pozitivní vlastnosti nás mohou přiblížit ke zkušenosti podstaty existence, zatímco negativní nás od ní odvracejí a rozptylují."

(str. 100-101)


5. Pavel S.# | 29.07.10, 18:25 | pavel.sobek#gmail.com

No, nikam namíním šplhat a pozvedat se duchovně "výš" už vůbec ne! :-) Samsára se rozpouští - pokud praktikuješ vysokou duchovní nauku, jež vyvsvobozuje - uvnitř. Žádné koncepty - od chvíle, kdy se za ně dostaneš - není třeba pěstovat. Tedy ani koncepty duchovních výšin. Relativně pobývat v lepších stavech je jistě fajn, ale že by to výrazně pohnulo našimi sklony k samsáře? Po toilka pobytech zde a rozjetých kolejích negativních návyků? To asi těžko.
Jinak "duševní materialismus" - tedy sklon klouzat po hezkých vjemech a dojmech uvnitř, je někdy právě tak nebezpečný jako "materialismus vnějších cílů". Viz. ti, kteří užívají manter k tomu aby jen sobě přilepšili a naprosto míjí to, že mají být "přejícími" do Universa. Když to tak poslouchám, o těch rizicích vydat se na "duchovní cestu", skoro bych řekl, že hédonismus ve světě je královstvím, kam máme namířit. Svých pět knedlíků se svíčkovou máme jisté! (To samozřejmě trošku přeháním).
Jinak bych rád připoměl - vzhledem k tomu, co vyvozuješ - že jsou nauky, jejichž základ netkví na "intelektuální bázi a posuzování", nýbrž "za" klaunskými schopnostmi mysli.
Seriózně předávaná duchovní nauka od seriózního učitele má kvality, na které se ani nejambicióznější filosofický systém nezmůže - neb není opřen o zkušenost "za" myslí. Vidět v duchovních naukách dle západního stylu studentů filosfických škol koncepty, které se zpracovávají opět jen konceptuálně je dosti ošidné. Pokud by nauka nešla dál než za konceptualizaci, nebyla by k ničemu krom spekulativního sepisování vlastních myšlenek a domněnek.
Zasvěcený filosof? No, to tak snad v dobách Pythagorejců, Orfiků či ještě Jakoba Boehme... ale dnes? Kde proboha? Kým proboha? Kdo by tak do čeho asi autenticky zasvěcoval? :-)
... V době, kdy velice vzdělaným adeptům filosofie a religionistiky činí problém rozeznat oč jde např. v "magii" a v "mystice", a že jejich míšení je velmi nesprávné.


Vložit nový komentář#

— Aby se komentář odeslal, políčka Jméno, Komentář a správná odpověď na antispamovou otázku musí být vyplněna!
— phpBB tagy ani jiné syntaxe tu nefungují, proto je nepoužívej – komentář jen bude plný balastu.