Škola (žurnalistika a psychologie)

FSS MU, 2007–2014

Strohý rozcestník na rozličné produkty univerzitního studia.

Diplomová práce: Transition to Sustainability (aka The Stories of Plukrijp)

Bakalářská práce: Zpívání pro radost v gospelovém sboru

Metodologie psychologie, kvantitativní přístup

Výstup skupinového projektu realizace vlastního výzkumu. Korelační studie na vzorku cca 160 studentů českých a slovenských vysokých škol. Sběr dat byl ukončen 9. prosince 2008.

Úvod do mediálních a komunikačních studií

Sémiotická analýza TV reklamy na Fernet Stock. Prosinec 2007. („V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte občas vypustit vy.“