Mějte soucit s vaším Jehovistou

16.10.2009, 14:34 | Svět, filosofie, politika...

Venku je děsná zima, fouká silný vítr, a počasí je tak akorát na draka (nebo na draky – na špagátu). O půl desáté ráno vás probudí zvonek a za dveřmi jsou dvě paní od Svědků, kteří jako první otázku vypálí něco jako „myslíte na Boha?“.

(pozn. pod čarou, aha, tak takhle se u Jehovistů dělá gurujóga)
(strip)
A tak stojíte mezi dveřmi a je zřejmé, že ty dvě paní už nějakou tu hodinu chodí v té zimě od domu k domu, a čím dál víc se jen utvrzují v tom, jak jsou ti dnešní lidi zkažení a celá společnost směřuje velikou rychlostí směr Apokalypsa – jedním takovým důkazem je přece i to, že lidé nechtějí slyšet boží poselství nebo dokonce ostentativně deklarují své pohanské smýšlení („Jestli věřím? Jasně, dokonce víc než v jednoho“). Sice na jednu stranu Svědkové tento způsob reakce chtějí slyšet, aby se jim jejich nauka potvrzovala, na druhou stranu jim udělá radost i to, když se potkají s někým, kdo na ně působí tak, že rozumí jejich „věci“. Takže co takhle zkusit to s nimi „po dobrém“.

Postavím zde následující předpoklad: víra jim pomohla v životě. Od toho je jen kousek k představě, že stejně dobře pomůže i komukoli jinému. (Můžeme samozřejmě hypotetizovat i na téma, že jsou vlastně vnitřně úplně v prdeli, nekriticky přijali jakousi doktrínu a už jsou v tom namotaní tak, že sama myšlenka na to se z toho celého vysvobodit jim přináší tak nesnesitelné utrpení, že je okamžitě zase potlačena – ale to je momentálně docela nepřípustná spekulace.)
Jejich dříve mizerný život plný utrpení tedy zmizel Přijetím Víry, čímž získal Smysl, po kterém tak toužili. Nyní se konečně cítí šťastní a vnitřně naplnění pocitem smysluplné práce před sebou (obracet se k Pánu a sloužit k rozšíření učení). Můžeme se domnívat, že záměr, se kterým provádějí misii, je čistý a jejich optikou zcela ušlechtilý, soucitný a tak vůbec prospívající „všeobecnému blahu“. Jinak by se přece neobětovali a nechodili v zimě, dešti a nepohodě od domu k domu, když z toho stejně nemají žádný hmotný prospěch.

Druhou věcí je už forma, s jakou to je prezentováno. Ta se může zdát jako naprosto dementní. Ale je to pochopitelné. Když dostanu rakovinu a doktoři mě prohlásí za ztracený případ, tak možná zkusím sebe-iracionálnější metody léčby a budu na nich tak viset, že když se pak nějakým způsobem z největšího ohrožení dostanu ven, tak nebudu mít problém to spojit s účinností právě toho šarlatánského postupu, který jsem zrovna používal, a celý zbytek života pak s absolutním přesvědčením šířit do světa informaci, jak je právě tato metoda spásná.
Tak i člověk, který trpí, když se zbaví utrpení přistoupením k nějaké víře, nemusí už mít potřebu o tom dále přemýšlet. Psychicky to v daném momentu funguje a to je v dané situaci jediné sledované měřítko kvality. I když intelektuálně, logicky se jeví výklad Písma předkládaný ve Strážní věži jako hloupý, systematicky manipulativní a naprosto nerespektující základní logická pravidla nebo i teologické postupy, není to překážkou k přijetí Boha a následování takové cesty bhaktijógy. Možná, že je to právě to propagandistické nekorektní argumentování a výklad, který na věřící zabírá – protože to nabízí uspokojivý příběh, který vše bezpečně vysvětluje a snižuje tak úzkost z mnohosti a nevypočitatelnosti světa. Přesvědčování líbivým příběhem je rozšířené jako lidstvo samo, nezdá se, že by to ve „vzdělanostní společnosti“ nějak přestalo účinkovat, a vlastně, bez příběhů vykládajících svět by naprostá většina z lidí vůbec nemohla žít (populární Darwinova teorie je přece taky příběhem, který se nám všem tak líbí).

Rozdíl mezi různými příběhy je hlavně v tom, jak rafinovaně to zrovna ten který vykladač prezentuje. To záleží na kapacitě intelektu či kvalitě dostupných informací. Způsob přijetí pak závisí i na schopnosti přizpůsobit příběh „na míru“ příjemci, což vyžaduje vědomě dávat sdělení takovou formu, aby odpovídala kapacitám příjemce. (Což je to nejtěžší správně odhadnout tyto kapacity, a správně přenést ideje do světa slov.)


Zkuste být na vaše Svědky milí. Pokud je vám zřejmé, jaké mají k dispozici informace a jak v ně mají neotřesitelnou důvěru a jak jsou ze Strážní věže naučení k logicky nekorektní argumentaci, je téměř zcela jisté, že nebude fungovat jim chtít logicky korektně jejich „nevědomost“ rozmluvit. Futrovat do druhých své precizně vybroušené argumenty, když předem vím, jak přesně na to zareagují, je pouhou neúčelnou intelektuální arogancí (kterou jsem dřív měl mimořádně rozvinutou a dodnes ji u mě můžete občas najít... názorným příkladem budiž celá řada starších příspěvků na tomto blogu, včetně dva roky starého reportu z tehdejšího setkání se Svědky).

Možná, že je dokonce pro svět prospěšnější jejich naivní víra a oddanost než moje/vaše nadutost a povýšenost :-)

Určitě jsou věci, které je mohou potěšit a ukázat jim, že na Zemi jsou pořád dobří lidé. Vždyť to jsou taky jenom lidi.
A vlastně... jsme všichni na jedné lodi, nebo jak by řekli buddhisti, všichni bloudíme v oceánu samsáry... a když druhé ujišťujeme o absolutnosti naší Pravdy, obvykle chceme ujistit hlavně sami sebe a dát věcem kolem nějaký Smysl.

———

Poznámka „mimo záznam“. Co teda s tou křesťanskou láskou agapé či nezměrným soucitem? Je to jenom naivní křesťanská nebo mahájánová propaganda? Možná, ale zřejmě může být funkční. Jen je asi třeba s lítostí konstatovat, že je nesmírně často ověnčená fakt hodně divnými ornamenty a „ozdobami“, až se pod jejich nánosem sama ta idea může ztratit. Ale možná, že pro nemálo významnou část lidí je to jednou z mála možností, jak se s tím vůbec mohou potkat. Kdyby se takové věci nacházely jen v příliš esenciální podobě, tak by si jich většina ani nevšimla. Když se antropomorfizují, nabarví, pozlatí a vyleští, tak si jich tak nějak... všimne víc lidí.

Četlo: 3807
pridej.cz

Komentáře#


1. Martin Musil# | 16.10.09, 15:19 | manin#email.cz

No a jak to teda proběhlo? Pozval jsi je dál? Opil jsi se s nima jak Bernard v Black Books? ;-)


2. Brozkeff# | 16.10.09, 20:19

Nepozval, měli před sebou ještě spoustu domů. Doporučili mi, ať si pročtu Skutky Apoštolů, že tam jsou důležitá moudra, a dali mi nové číslo Probuďte se a Strážné věže, abych netápal ve výkladu a měl to víc černé na bílém. Ještě se teda dotazovali, jestli ty časopisy nechci odebírat pravidelně, tak jsem řekl, že to zase není třeba, že to pro mě stejně není primární informační zdroj...


3. Jitule# | 17.10.09, 20:19 | jmalcova#post.cz

Před nedávnem jsem dočetla román švédské spisovatelky (samozřejmě jméno už nevím)z oblasti kolem Umea, kde popisuje návrat kněze, který se po své osmdesátce vrací do míst, kde se jako mladý snažil lidi obrátit na víru. Teď se snaží lidi přesvědčit o tom že to, co hlásal je blbost, protože život ho naučil cosi odlišného. Je zajímavé, že lidi odklonit od víry bylo mnohem, mnohem složitější než je pro ni získat. Tví Svědkové mi to nějak vybavili...


4. Václav Ninger# | 16.11.09, 09:09 | ningervaclav#seznam.cz

hezký názor a pohled.Osobně znám pár svědků a mohu potvrdit,jsou to také lidi a asi mají víc morálky než nevěřící.Nechápu proč je kolem nich vždycky tolik povyku.Jsou to nekonfliktní lidé a já si jich, dá se říci, vážím.


5. hnupik :)# | 01.02.10, 15:12 | LaPage#seznam.cz

Krásný den,je to velmi zajímavá úvaha. Obvykle když vidím Svědky, představuji si jen jejich "nadřízené" ,kteří z jejich naivity těží. A těží také z toho, co prodají :) Zatím mě nenapadlo uvažovat o samotných lidech, kteří opravdu věří. Nevím,jestli jsou tak naivní,nebo jsou v těžké situaci, ale je obdivuhodné, jak se dokážou odpoutat od světa kolem a dělat si vše po svém.
Nový úhel pohledu...zase mám nad čím přemýšlet


6. GVKB# | 11.04.12, 15:06 | http://youtu.be/biQSXLDonPI | koubavit#gmail.com

Stvořitel je Bůh i Ďábel
Vše je kruh, kde na začátku je stvoření a na konci je ničení, toho co bylo stvořené, aby mohlo vzniknout nové stvoření. Je mnohem snadnější něco zničit než něco stvořit, a tak je zde mnoho těch, co chtějí jenom ničit a málo těch co chtějí tvořit hodnoty. Jak snadné je pro mocné autority ničit cizí dílo, bez toho aby poprosili stvořitele díla o souhlas dílo zničit. Je snadné hodit na město atomovou bombu a rychle zničit město, které zde vznikalo mnoho století a ve kterém žije mnoho lidí a zvířat. Je snadné postavit koncentrační tábory a tam v plynových komorách zabíjet lidi co nic neprovedli, ale jenom měli židovskou rasu, je ovšem obtížné se postarat o děti než vystudují vysokou školu a začnou vytvářet pro společnost hodnoty. Je snadné pro administrátory na internetu zlikvidovat někomu jeho stránku nebo blog z nějakého ubohého sobeckého důvodu, jak by se ale ten samý administrátor tvářil kdyby jej přepadli lupiči a chtěli by za něj veliké výkupné a pokud by je nedostali, tak by jej mučili a potom zabili, v minulosti takto mnoho lidí velmi zbohatlo, díky únosům a vydírání. Jsme zlí protože jsme ve zlé situaci a snažíme se pomocí zla mít zde dobře, je to začarovaný existenční kruh, boje o to co potřebujeme ke svojí existenci a v tomto boji je nám ten druhý peklem. Víra se snaží nám vnutit lež, že Bůh je dobrý a Ďábel je zlý, jenže Stvořitel je Bůh i Ďábel, je to jedna mince a jeden systém, který myslí a jedná podle situace tak, aby se měl zde dobře. Upalovat čarodějnice proto, že vzývali Ďábla, je svatá ubohá Křesťanská sektářská lež, není rozdíl mezi vzýváním Boha a Ďábla, je to jeden mocný dokonalý systém, ale to nechce ubohé svaté náboženství lidem říci a dělá z věřících hlupáky a chudáky. Jednou jsem řekl mladému naivnímu Jehovistovi, který studuje architekturu aby se snažil být ve svém oboru nejlepší na světě a on mi řekl, že by to bylo od něj velmi sobecké a nemohl jsem mu vysvětlit, že má ve svém myšlení základní chybu, kdy si myslí že jeho svatý Jehova není sobecký! Jehova je sobecký pokud je v situaci kdy mu sobectví přináší užitek a je nesobecký v situaci kdy mu nesobeckost přináší užitek, vše zde musí myslet a jednat podle situace, protože jinak by to chybovalo a za svoje chyby by bylo i potrestané. Bohem je nám všem neustále existenční závislost a tak pro psa je jeho pán bohem, protože on se o svého psa mnoho stará a dávám mu vše co pes ke svojí existenci potřebuje, stejně tak i pro přírodu je bohem slunce, které dává přírodě světlo a teplo. Puberta je hrozné období dospívání ve kterém naivní studující děti musí přestat uznávat autoritu rodičů a najít si jinou svatou autoritu, kterou budou v životě uznávat a rodiče jim s hledáním nové svaté autority bohužel nepomohou a tak děti často mnoho chybují a potom svých chyb dlouho litují.


7. Brozkeff# | 11.04.12, 23:08 | http://brozkeff.net | martin#brozkeff.net

Díky za cenný příspěvek.

Můj pohled se za dobu od napsání původního textu poněkud změnil, dnes jsem celkem v souladu s tím, co píše V. Ninger. Na skoro jakékoli křesťanské denominaci, ať už je relativně liberální nebo ortodoxní bývá často sympatický vztah mezi členy komunity (in-group, ačkoli ani to nemusí platit vždy a pokud má komunita mezi sebou hlavní komunikační jazyk přetvářku, je to rázem pořádný sranec). Duch jakési pospolitosti, *solidarity* a soucitu je tou zdravou esencí, která je zpravidla obalená rozličným balastem. Pokud je ten balast mytologií, která víceméně pomáhá stmelovat a udržovat tu komunitu a sama o sobě nepáchá moc velkou paseku, tak proč ne -- jako civilizace trpíme a budeme trpět právě tou absencí udržitelného mýtu/narace/příběhu (protože ten o nekoonečném hospodářském růstu a stále se zrychlující exploataci Země fakt tu budoucnost nemá a v tomto i ten Jehovista má pravdu)

Za dobrou v tomto ohledu považuji knihu "V jiném rytmu" věnovanou charakteristikám komunit obecně (bez ohledu na to je-li to komunita náboženská nebo jiná) od M. Scott Pecka. Každá skupina zdaleka ještě není komunitou, a jak autor uvádí, "V komunitě jsou lidské rozdílnosti oslavovány jako dary – místo aby byly ignorovány, odmítány, skrývány či měněny.".


8. miki# | 25.02.14, 21:13 | blackson#email.cz

hm to jim ještě nedává právo vnucovat někomu blbosti já mám svou víru své náboženství a nebudím lidi a neotravuju je na ulici natož doma :P jehovisti atp. jsou cvoci :P otravují mě těma svýma strážnýma věžema pořád už jsou otrvní


9. kuala# | 11.03.16, 14:16 | kuala1#seznam.cz

Ono se snadno řekne, buďte na ně milí. Kdybych je viděla jednou za rok, tak to zvládnu bez potíží. Jenže já se musim koukat na to, jak systematicky ovlivňují moji mamku, která byla vždycky moc fajn. Mamka teď už nemluví o ničem jiném, než o Armagedonu.. Logické argumenty se naprosto míjí účinkem, naopak ji utvrzují v jejím přesvědčení a my dvě si rozumíme čím dál tím míň. Protože já to nechápu. Vedla jsem s mamkou dlouhé debaty o víře, o lidství, o hledání PRAVDY. Zkoušela jsem jí říct, že pravdu neznáme nikdo a všichni ji hledáme. A ten, kdo tvrdí, že ji zná a je to ta jediná PRAVDA na světě, ten se nejvíc mýlí. Obecně nemám nic proti víře, ale v téhle postrádám osobní svobodu a možnost čerpat informace i mimo společenství. Věřím, že většina pěšáků, mezi které patří i moje mamka, jsou hodní lidé. Ale jejich vidění světa je příliš naučené, zjednodušené, černobílé...


Vložit nový komentář#

— Aby se komentář odeslal, políčka Jméno, Komentář a správná odpověď na antispamovou otázku musí být vyplněna!
— phpBB tagy ani jiné syntaxe tu nefungují, proto je nepoužívej – komentář jen bude plný balastu.