Zpívání pro radost v gospelovém sboru

07.12.2010, 21:51 | Osobní

Na světě je moje bakalářská práce, kterou jsem včera konečně odevzdal. Obsahem je kvalitativní analýza prožívání tří členů našeho gospelového sboru. "Film o filmu" možná vznikne později.

Prožívání a zpívání pro radost v gospelovém sboru: interpretativní fenomenologická analýza

PDF (1,8 MB):
Malec-BP-Zpivani_pro_radost-IPA.pdf

Anotace:

Tato práce popisuje explorativní kvalitativní výzkum
charakteristikou vícečetné případové studie s využitím metody
interpretativní fenomenologické analýzy (IPA), který mapuje
prožívání tří členů amatérského gospelového pěveckého sboru a to,
jaký smysl a význam subjektivně přikládají svým zkušenostem z
účasti v tomto pěveckém sboru.

V teoretické části práce jsou představena epistemologická
východiska práce -- tj. procesualismus, fenomenologie,
hermeneutika a idiografie, a jsou definovány klíčové pojmy
prožívání, zkušenost, životní svět a další. Dále je představeno
věcné téma práce -- tj. prožívání hudebních a pěveckých aktivit,
rozdíl mezi profesionálním a amatérským přístupem k umění a
fenomenologie radosti v podání Csikszentmihályiho teorie stavu
plynutí (flow).

Výzkumná část popisuje postup získávání dat pomocí
polostrukturovaných rozhovorů i postup tvorby výsledků formou
analýzy a interpretace dat dle metody IPA. Následně jsou
představovány výsledky analýzy a interpretace dat každého
jednotlivého respondenta samostatně (vícečetná případová studie)
ve formě tzv. „hlavních témat“, která jsou vždy důsledně
zakotvena v konkrétních hrubých datech přepisů rozhovorů. Zážitky
radosti a flow, Svoboda vyjádření, Vzájemná spolupráce a Kontrast
mezi všedním a svátečním -- zkouškami a koncerty jsou společná
témata pro všechny respondenty. Každý respondent naopak zaujímal
odlišný postoj ke křesťanskému obsahu gospelu. V závěru je práce
uzavřena kritickou diskusí nad zjištěnými výsledky a jejími
přínosy pro psychologii.

Klíčová slova:
prožívání, zkušenost, životní svět, fenomenologie, hermeneutika, amatérský sborový zpěv, hudba, gospel, radost, subjektivní well-being (SWB), interpretativní fenomenologická analýza (IPA)

Četlo: 68473
pridej.cz

Komentáře#


1. al-Quaknaa# | 07.12.10, 21:27 | http://alquaknaa.travna.cz | alquaknaa#gmail.com

Chyba v odkazu (dostalo se do něj i
:) Jinak to zní zajímavě, ale...nějak na o teď sám nemám čas :/ Ale snad se někdy najde :)


2. Brozkeff# | 07.12.10, 21:52

Díky za postřeh, opraveno :)


Vložit nový komentář#

— Aby se komentář odeslal, políčka Jméno, Komentář a správná odpověď na antispamovou otázku musí být vyplněna!
— phpBB tagy ani jiné syntaxe tu nefungují, proto je nepoužívej – komentář jen bude plný balastu.